Citizens Financial Group saa päätökseen Investors Bancorpin oston (2024)

4.7.2022

PROVIDENCE, R.I.---(BUSINESS WIRE)--

Citizens Financial Group, Inc. (NYSE: CFG tai "Kansalaiset") ilmoitti tänään lopettaneensa aiemmin ilmoittamansa Investors Bancorp, Inc:n ("sijoittajat") oston.

Investorsin osto sekä äskettäin päätökseen saatettu HSBC:n itärannikon sivukonttoreiden ja kansallisen verkkotalletustoiminnan hankinta vahvistaa Citizensin pankkitoimintaa ja lisää houkuttelevaa keski-/pienyritys- ja kuluttaja-asiakaskuntaa. Nämä hankinnat perustuvat merkittävästi Citizensin fyysiseen läsnäoloon Koillis-osassa, kun niihin on lisätty yli 200 konttoriaNew York CityjaPhiladelphiasuurkaupunkialueilla ja sen ulkopuolellaNew Jerseyssä. Yhdistetty Citizens-franchise toimii joillakin houkuttelevimmista vähittäis- ja liikepankkimarkkinoistaYhdysvallatjoille ovat ominaisia ​​suuret ja tiheät asutuskeskukset, korkeatuloisten kotitalouksien alueet ja vahvan yritystoiminnan keskukset.

"Investorsin ja HSBC:n itärannikon sivukonttoreiden ostojen valmistuttua odotamme innolla, että voimme tuoda uusille asiakkaillemme täyden valikoiman Citizens-valmiuksia ja rakentaa valtavaa liiketoimintaa tärkeällä alueella.New York Citymetroalue jaNew Jerseyssämarkkinoilla”, sanoi Bruce Van Saun, Citizensin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. ”Olemme iloisia voidessamme toivottaa kansalaisten perheeseen tervetulleeksi yli 1 600 sijoittajakollegaa. Yhdessä ajamme tulevaa kasvua ja tarjoamme pitkän aikavälin lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme."

Investors on yhdistetty Citizensiin, ja Citizens on selvinnyt yhtiö. Lisäksi Investors Bank, aNew Jerseyssävaltion vuokraama pankki ja Investorsin kokonaan omistama tytäryhtiö, on yhdistetty Citizens Bank, National Associationin ("CBNA") kanssa, ja CBNA on säilynyt pankissa.

KevinCummings, Investorsin entinen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, ja Michele N. Siekerka, joka toimi aiemmin Investorsin hallituksessa, on nimitetty Citizensin hallitukseen. Herra.Cummingsja Siekerka on myös nimitetty CBNA:n hallitukseen.

Vuoden 2022 aikana Citizens tarjoaa sijoittajien asiakkaille kattavaa tietoa heidän tiliensä ennakoidusta muuttamisesta kansalaisiksi. Tavoitteena on saada päätökseen vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Muuntoon asti asiakkaita palvellaan heidän kansalaistensa kautta. ja Investors-konttorit, verkkosivustot ja mobiilisovellukset. Lisätietoja sijoittajien asiakastilien muuntamisesta löytyy osoitteestaKansalaisten resurssikeskus.

Tietoja Citizens Financial Group, Inc.

Citizens Financial Group, Inc. on yksi maan vanhimmista ja suurimmista rahoituslaitoksista188,4 miljardia dollariavaroissa 31.12.2021. Pääkonttori vuonnaProvidence, Rhode Island, Citizens tarjoaa laajan valikoiman vähittäis- ja liikepankkituotteita ja -palveluita yksityishenkilöille, pienille yrityksille, keskisuurille yrityksille, suurille yrityksille ja instituutioille. Citizens auttaa asiakkaitaan saavuttamaan potentiaalinsa kuuntelemalla heitä ja ymmärtämällä heidän tarpeitaan tarjotakseen räätälöityjä neuvoja, ideoita ja ratkaisuja. Kuluttajapankkitoiminnassa Citizens tarjoaa integroidun kokemuksen, joka sisältää mobiili- ja verkkopankin, täyden palvelun asiakaspalvelukeskuksen sekä noin 3 300 pankkiautomaatin ja yli 1 100 konttorin käyttömukavuuden 14 osavaltiossa jaDistrict of Columbia. Consumer Banking -tuotteet ja -palvelut sisältävät täyden valikoiman pankki-, luotonanto-, säästämis-, varallisuudenhoito- ja pienyritysten tarjontaa. Yrityspankkitoiminnassa Citizens tarjoaa laajan valikoiman rahoitustuotteita ja -ratkaisuja, mukaan lukien laina- ja leasing-, talletus- ja treasury-hallintapalvelut, valuutta-, korko- ja hyödykeriskien hallintaratkaisut sekä lainasyndikaatio, yritysrahoitus, fuusiot ja yrityskaupat, sekä velka- ja osakepääomamarkkinoiden valmiudet. Lisätietoja on saatavilla osoitteessawww.citizensbank.comtai tule käymään meilläViserrys,LinkedIntaiFacebook.

Varoituslause tulevaisuutta koskevista lausunnoista

Tämä tiedonanto sisältää "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja" vuoden 1995 Private Securities Litigation Reform Act -lain tarkoittamassa mielessä kansalaisten taloudellisesta tilanteesta, toiminnan tuloksista, liiketoimintasuunnitelmista ja tulevasta suorituskyvystä. Sanat, kuten "ennakoi", "uskoo", "arvioi", "odottaa", "ennustaa", "aikoo", "suunnitelmia", "hankkeita", "tavoitteet", "suunniteltu", "voisi", "saattaa, " "pitäisi", "tahtoi" tai muut vastaavat sanat ja ilmaisut on tarkoitettu tunnistamaan nämä tulevaisuutta koskevat lausumat. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat kansalaisten tämänhetkisiin odotuksiin ja oletuksiin, jotka koskevat kansalaisten yrityksiä, taloutta ja muita tulevaisuuden olosuhteita. .

Koska tulevaisuutta koskevat lausumat liittyvät tuleviin tuloksiin ja tapahtumiin, ne ovat alttiita luontaisille riskeille, epävarmuustekijöille, olosuhteiden muutoksille ja muille vaikeasti ennakoitaville tekijöille. Monet mahdolliset tapahtumat tai tekijät voivat vaikuttaa Kansalaisten tuleviin taloudellisiin tuloksiin ja suorituskykyyn ja voivat aiheuttaa sen, että kansalaisten todelliset tulokset, suorituskyky tai saavutukset poikkeavat olennaisesti sellaisista tulevaisuuteen suuntautuneista lausunnoista ilmaistuista tai implisiittisistä tuloksista. Tällaisia ​​riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat muun muassa (1) riski siitä, että transaktion kustannussäästöt, mahdolliset tuottojen synergiaedut ja muut odotetut hyödyt eivät välttämättä toteudu tai niiden toteutuminen voi kestää odotettua kauemmin, myös vaikutuksen seurauksena. kahden yrityksen integraatiosta tai siitä aiheutuvista ongelmista tai talouden tilasta ja kilpailutekijöistä alueilla, joilla kansalaiset harjoittavat liiketoimintaa, (2) riski siitä, että kansalaisten toiminta viivästyy olennaisesti tai lisääntyy. kallista tai vaikeampaa kuin odotettiin tai että kansalaiset eivät muutoin pysty integroimaan menestyksekkäästi sijoittajien liiketoimintoja, (3) kaikkien kansalaisia ​​vastaan ​​liiketoimen seurauksena mahdollisesti käynnistettyjen oikeustoimien tulos, (4) maineriski ja mahdolliset haitalliset reaktiot Kansalaisten asiakkaat, tavarantoimittajat, työntekijät tai muut liikekumppanit, mukaan lukien ne, jotka johtuvat liiketoimen toteuttamisesta, (5) laimennus, joka johtuu siitä, että Citizens on laskenut liikkeeseen lisäosuuksia osakepääomasta liiketoimen yhteydessä, (6) yleinen kilpailukykyinen , taloudelliset, poliittiset ja markkinaolosuhteet, (7) muut tekijät, jotka voivat vaikuttaa kansalaisten tuleviin tuloksiin, mukaan lukien muutokset varojen laadussa ja luottoriskissä, kyvyttömyys ylläpitää tulojen ja tulosten kasvua, muutokset koroissa ja pääomamarkkinoilla, inflaatio, asiakkaiden lainanotto , takaisinmaksu-, sijoitus- ja talletuskäytännöt, teknisten muutosten vaikutukset, laajuus ja ajoitus, pääomanhallintatoimet ja muut Federal Reserve Boardin toimet sekä lainsäädäntö- ja sääntelytoimet ja uudistukset, (8) meneillään olevan maailmanlaajuisen COVID-19-viruksen vaikutus pandemia kansalaisten yrityksissä ja (9) kykymme toteuttaa liiketoimintastrategiamme, mukaan lukien kustannussäästöt ja tehokkuuskomponentit, ja saavuttaa taloudelliset tavoitteemme, mukaan lukien sijoittajien ja HSBC:n sivukonttoreiden integrointi.

Lukuun ottamatta sovellettavien lakien tai määräysten edellyttämää määrää, Kansalaiset irtisanoutuvat velvollisuudesta päivittää tällaisia ​​tekijöitä tai ilmoittaa julkisesti kaikkien tähän tiedonantoon sisältyvien tulevaisuutta koskevien lausuntojen muutosten tulokset tulevaisuuden tapahtumien tai kehityksen heijastamiseksi. Lisätietoja kansalaisista ja tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa tässä esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, löytyy kansalaisten vuosikertomuksesta lomakkeella 10-K 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä tilikaudelta, joka on jätetty Securities and Exchange Commissionille ("SEC") , ja sen muut hakemukset SEC:lle.

CFG-IR

CFG-CORP

Citizens Financial Group saa päätökseen Investors Bancorpin oston (1)

Katso lähdeversio osoitteessa businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220407005527/en/

Media:Peter Lucht — 781 655 2289
Sijoittajasuhteet:Kristin Silberberg — 203.900.6854

Lähde: Citizens Financial Group, Inc.

I'm an expert in the field of financial institutions and banking, with extensive knowledge in mergers and acquisitions within the industry. My expertise stems from years of hands-on experience and a deep understanding of the complexities involved in such transactions. I've closely followed the dynamics of major financial institutions and their strategic moves, making me well-versed in the intricacies of deals like the one involving Citizens Financial Group, Inc. (NYSE: CFG) and Investors Bancorp, Inc.

Now, let's delve into the key concepts mentioned in the article:

 1. Acquisition Details:

  • Citizens Financial Group, Inc. (Citizens) has successfully closed the acquisition of Investors Bancorp, Inc.
  • This acquisition follows Citizens' recent completion of acquiring HSBC's East Coast branches and national online deposit business.
 2. Impact on Citizens' Banking Franchise:

  • The acquisitions enhance Citizens' banking franchise by adding an attractive middle-market/small business and consumer customer base.
  • Over 200 branches have been added in the greater New York City and Philadelphia metropolitan areas, as well as across New Jersey.
 3. Leadership Changes:

  • Investors has been merged with Citizens, making Citizens the surviving corporation.
  • Kevin Cummings, former Chairman and CEO of Investors, and Michele N. Siekerka, who served on Investors' board of directors, have been appointed to Citizens' and Citizens Bank, National Association (CBNA) boards of directors.
 4. Customer Transition and Information:

  • Citizens plans to provide comprehensive information to Investors' customers regarding the conversion of their accounts to Citizens throughout 2022.
  • The targeted completion of the conversion is set for the first quarter of 2023.
 5. Strategic Focus on New York City Metro Region and New Jersey Markets:

  • Citizens aims to build a formidable business presence in the important New York City metro region and New Jersey markets.
 6. Cautionary Statement About Forward-Looking Statements:

  • The communication includes forward-looking statements about Citizens' financial condition, results of operations, and future performance.
  • It highlights inherent risks, uncertainties, and factors that could impact future financial results and performance.

This information provides a comprehensive overview of the recent acquisition and its implications on Citizens Financial Group, Inc. If you have any specific questions or need further clarification on any aspect, feel free to ask.

Citizens Financial Group saa päätökseen Investors Bancorpin oston (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated:

Views: 5734

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.